OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Drogi Gościu, przed dokonaniem zakupu prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi warunkami sprzedaży, ponieważ regulują one stosunek umowny dotyczący zakupu produktów za pośrednictwem strony  www.nomination.com (dalej zwaną również "strona"). W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących warunków sprzedaży, można skontaktować się z nami pod adresem e-mail: customerservice@nomination.com lub zapoznać się z notą informacyjną tutaj. 

1. INFORMACJE OGÓLNE i DANE SPRZEDAWCY

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki regulują usługę sprzedaży na odległość produktów opatrzonych marką Nomination, na stronie www.nomination.com przez Nomination srl z siedzibą w Sesto Fiorentino (FI) Italia, via Fratelli Bandiera n. 22, zarejestrowaną w Rejestrze Spółek we Florencji pod nr 511052, nr VAT 05018590488.

1.2 Niniejsze warunki sprzedaży podlegają przepisom dekretu ustawodawczego nr 206/2005 (kodeks konsumencki), uzupełnionego i zmienionego dekretem ustawodawczym nr 21/2014 oraz dekretem ustawodawczym nr 70/2003 (kodeks handlu elektronicznego).

2. WYTYCZNE DOTYCZĄCE KLIENTÓW

2.1 Odbiorcami usługi są wyłącznie osoby spełniające następujące wymagania:
- Będące konsumentami w myśl i dla celów dekretu ustawodawczego 206/2005 rozumianymi jako osoby fizyczne, które kupują produkty na nomination.it w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością handlową, przedsiębiorczą lub zawodową;
- Pełnoletnie;
- Posiadające ważny adres e-mail.

2.2 W związku z powyższym Nomination zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień od Klientów, którzy nie spełniają powyższych wymagań. Podobnie, zamówienia przeznaczone dla krajów nieobsługiwanych nie mogą być przetwarzane.

3. INFORMACJE O PRODUKTACH

3.1 Główne cechy produktów sprzedawanych za pośrednictwem strony www.nomination.com zilustrowane są w karcie informacji technicznych obecnej na Stronie i możliwej do skonsultowania przed przystąpieniem do zakupu każdego produktu. Obok ilustracji każdego wyświetlanego produktu znajduje się również dodatkowe opisowe podsumowanie głównych cech produktu. Nomination Srl zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie opisów produktów zawartych w wyżej wymienionych kartach technicznych.
Zdjęcia produktów opublikowane na Stronie przedstawiają, w sposób jak najbardziej wierny, produkty będące w sprzedaży. Kolory produktów i/lub ich wymiary mogą się jednak różnić od rzeczywistych ze względu na wpływ przeglądarki lub monitora używanego podczas przeglądania strony. Nomination nie ponosi zatem odpowiedzialności za nieadekwatność zdjęć lub kolorów produktów z powodu wyżej wymienionych przyczyn technicznych.
W związku z tym dla celów umowy kupna autentyczny będzie jedynie opis produktu zawarty w karcie informacji technicznych znajdującej się na stronie w dniu zakupu.

3.2 W przypadku wyboru biżuterii do grawerowania, Nomination, według własnego uznania, udziela zgody technicznej, stylistycznej i handlowej na realizację zaproponowanych przez Klienta grawerunków. Należy pamiętać, że wszelkie zgody Nomination ograniczają się do aspektu technicznego, jakościowego i estetycznego graweru, tak aby był on zgodny z wizerunkiem i prestiżem marki. Klient niniejszym zgadza się zwolnić Nomination z wszelkiej odpowiedzialności, w tym ekonomicznej, za którą Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność w związku z nieautoryzowanym użyciem znaków, obrazów, czcionek, znaków towarowych, logo, które właściciel licencji mógłby zakwestionować. Nomination zastrzega sobie prawo do odrzucenia GRAWERÓW będących kopią i/lub imitacją wzorów obecnych na Linkach NOMINATION COMPOSABLE i/lub innych artykułach Nomination, zarówno dla kolekcji już obecnych na rynku, jak i dla przyszłych kolekcji. W związku z tym precyzuje się, że Nomination może odmówić autoryzacji w przypadku, gdy zaproponowane przez Klienta grawerunki okażą się zawierać wzór, który jest już przedmiotem kolekcji zaplanowanych do wydania przez Nomination, uznając w każdym przypadku pierwszeństwo projektu instytucjonalnego.
Przyjmuje się, że wszystkie prawa własności intelektualnej do artykułów objętych niniejszym regulaminem należą wyłącznie do Nomination Srl. W każdym przypadku Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za sprawdzenie, czy projekt proponowanych GRAWERÓW nie narusza wartości innych osób, takich jak godność, honor, przyzwoitość, reputacja, etyka, religia lub prawa własności przemysłowej osób trzecich, przy czym w każdym przypadku Klient jest odpowiedzialny wobec Nomination w przypadku sporu i/lub wniosku o odszkodowanie ze strony osób trzecich.

4. CENY

4.1 Ceny produktów podawane są w euro, funtach lub dolarach, zawierają podatek VAT i nie obejmują ewentualnych kosztów wysyłki. Koszty wysyłki, które będą naliczane, są wskazane w sekcji strony "Sposoby i koszty wysyłki" i w każdym przypadku będą wskazane Klientowi w momencie podsumowania koszyka.
Nomination zastrzega sobie prawo do zmiany warunków wskazanych w sekcji "Sposoby i koszty wysyłki" w dowolnym momencie, przy czym rozumie się, że kosztem wysyłki naliczanym Klientowi będzie koszt wskazany w momencie składania zamówienia.

Cena produktów dostępnych do sprzedaży na stronie może być różna dla różnych krajów i wyrażona w lokalnej walucie.

4.2 Nomination Srl zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, przy czym przyjmuje się, że ceną obciążającą Klienta jest cena wskazana na stronie w momencie składania zamówienia.

5. SPOSOBY ZAKUPU, SPOSOBY PŁATNOŚCI I ZAWIERANIA UMÓW

5.1 W celu zakupu jednego lub więcej produktów, klient powinien starannie wypełnić i przesłać drogą elektroniczną do Nomination zamówienie zakupu (które będzie traktowane jako wiążąca propozycja umowna) podsumowujące informacje o istotnych cechach każdego zamówionego produktu i jego cenie, sposobie płatności, warunkach dostawy i kosztach wysyłki. Przed złożeniem zamówienia Klient może sprawdzić wprowadzone dane i poprawić ewentualne błędy popełnione przy wprowadzaniu. Równocześnie z zawarciem zamówienia i przed jego złożeniem Klient zostanie poproszony o potwierdzenie zapoznania się i akceptację niniejszych ogólnych warunków sprzedaży, bez czego realizacja zamówienia nie będzie możliwa.

5.2 Zamówienie zakupu będzie przechowywane w naszej bazie danych przez okres niezbędny do realizacji zamówień, jak również w celach administracyjnych (i w każdym przypadku w ramach przepisów prawa).

5.3 Do płatności za zamówienia będą akceptowane tylko następujące metody:
a) Karta kredytowa - Akceptowane karty kredytowe to te należące do układów Visa, Mastercard, American Express.
b) Paypal - Wybierz tę metodę płatności, aby zapłacić za pośrednictwem konta PayPal lub kartą kredytową. Zastrzegamy sobie prawo do wysyłki towaru na adres wskazany na koncie zweryfikowanym przez Paypal. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.
c) Sofort - Przelew bankowy (tylko dla Niemiec i Austrii) 

W żadnym przypadku nie będą naliczane żadne koszty za korzystanie z wyżej wymienionych środków płatniczych lub, w wyraźnie określonych przypadkach, opłaty przekraczające koszty poniesione przez firmę.

5.4 Po otrzymaniu Twojego zamówienia, Nomination automatycznie wyśle e-mail potwierdzający otrzymanie zamówienia i jego przyjęcie, co nie stanowi jego akceptacji.

Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia od Nomination za pośrednictwem drugiej wiadomości e-mail na wskazany adres, że zamówienie, po weryfikacji poprawności danych i dostępności produktu, zostało pomyślnie zakończone i tym samym zostało zaakceptowane.

E-mail akceptujący zamówienie powinien zawierać odniesienie do wcześniej zaakceptowanych warunków sprzedaży oraz pełne podsumowanie dokonanego zakupu.
Nomination może nie realizować zamówień: (a) które są niekompletne lub nieprawidłowe, lub (b) jeśli produkty są niedostępne (jeśli nie są już dostępne lub w sprzedaży); (c) jeśli wprowadzone dane karty kredytowej są nieprawidłowe i/lub nie otrzymano upoważnienia do obciążenia danej karty kredytowej. W takich przypadkach Nomination poinformuje niezwłocznie pocztą elektroniczną o niezawarciu umowy, podając przyczyny i przyznając należny zwrot kosztów.

5.5 Wprowadzone dane karty kredytowej będą traktowane z najwyższą poufnością. Nomination nie ponosi odpowiedzialności za nieuczciwe użycie kart kredytowych przez osoby inne niż posiadacz karty. W każdym przypadku, dla większego bezpieczeństwa, Nomination zastrzega sobie prawo do anulowania transakcji i/lub zażądania dalszych informacji lub dokumentów w przypadku podejrzenia oszustwa z użyciem karty kredytowej.

5.6 Nomination Srl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy jego bank nie jest w stanie otrzymać weryfikacji z banku klienta lub w przypadku, gdy dane bankowe są niekompletne.

6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA I WYSYŁKA

6.1 Złożone zamówienia są wysyłane przez Nomination, Sesto Fiorentino (FI), Italia, od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00-17:30. Zamówienia złożone w weekendy i święta będą wysyłane w następnym dniu roboczym.

6.2 Zamówienia na artykuły znajdujące się już w magazynie będą wysyłane w ciągu 5 dni roboczych od złożenia zamówienia; w przypadku artykułów, które są tymczasowo niedostępne w magazynie, wysyłka jest gwarantowana w ciągu 3 tygodni, a w każdym razie w ciągu maksymalnie 30 dni od daty zawarcia umowy. W niektórych okresach w roku mogą wystąpić opóźnienia w dostawach spowodowane przyczynami organizacyjnymi lub brakiem personelu; takie zmiany będą w każdym przypadku zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej.
W przypadku niedotrzymania maksymalnego terminu dostawy wynoszącego 30 dni, Klient musi wysłać do obsługi klienta zaproszenie do realizacji dostawy w dodatkowym terminie odpowiednim do okoliczności. Jeżeli wyznaczony w ten sposób dodatkowy termin upłynie bez dostarczenia towaru, klient będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.

6.3 Wysyłki będą realizowane za pośrednictwem firmy DHL lub kuriera BARTOLINI, przesyłka standardowa. W momencie wysyłki klient otrzymuje od firmy kurierskiej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, drugie potwierdzenie zamówienia wraz z numerem śledzenia, który jest przydatny do śledzenia przesyłki w dowolnym momencie.

6.4 Wysyłka jest realizowana na adres wskazany w polu "adres wysyłki" w zamówieniu zakupu.

6.5 Nomination srl wysyła do Włoch, San Marino, Niemiec, Szwecji, Norwegii, Danii, Belgii, Holandii, Luksemburga, Brazylii, Chin, Wenezueli, Finlandii, Estonii, Łotwy, Litwy, Hiszpanii, Portugalii, Gibraltaru, Andory, Słowenii, Słowacji, Czech, Węgier, Francji, Islandii, Grecji, Cypru, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Szwajcarii, Meksyku, Ekwadoru, Urugwaju, Kolumbii, Austrii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Malty, Rumunii i Polski, Australii, Nowej Zelandii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Japonii, Singapuru Kazachstanu, Uzbekistanu, Tadżykistanu, Kirgistanu, Turkmenistanu, Turcji, Libanu, Izraela.

6.6 Koszty wysyłki są bezpłatne dla zamówień o wartości równej lub wyższej niż 69 € dla Włoch, Niemiec i Austrii. W przypadku mniejszych zamówień wymagana jest opłata w wysokości 6 € dla Włoch i  8 € dla Niemiec i Austrii. Wysyłka jest bezpłatna dla zamówień równych lub większych niż 80 €. W przypadku mniejszych zamówień wymagana jest opłata w wysokości 8 € dla Szwecji, Danii, Belgii, Holandii, Luksemburga, Hiszpanii, Andory, Portugalii, Francji, Grecji, Cypru i Irlandii; 10 € dla Finlandii, Estonii, Łotwy, Litwy, Słowenii, Słowacji, Czech, Węgier, Malty, Rumunii, Polski i Norwegii.
W przypadku Wielkiej Brytanii dostawa jest bezpłatna dla zamówień o wartości co najmniej 100 £; dla zamówień poniżej tej kwoty wymagany jest wkład w wysokości 10 £.
W przypadku Gibraltaru i Islandii dostawa jest bezpłatna dla zamówień o wartości co najmniej 250 €; dla zamówień poniżej tej kwoty wymagany jest wkład w wysokości 35 €.
Dla Brazylii, Chin, Wenezueli, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Japonii, Singapuru, Kazachstanu, Uzbekistanu, Tadżykistanu, Kirgistanu, Turkmenistanu wysyłka jest bezpłatna dla zamówień o wartości 250 € lub większej; dla mniejszych zamówień wymagana jest opłata w wysokości 30 €. Dla Turcji, Libanu i Izraela wysyłka jest bezpłatna dla zamówień o wartości 150 € lub większej; opłata manipulacyjna w wysokości 15 € jest wymagana w przypadku mniejszych zamówień.
Dla Stanów Zjednoczonych i Kanady wysyłka jest bezpłatna dla zamówień o wartości 100 $ lub większej; opłata manipulacyjna w wysokości 10 $ jest wymagana w przypadku mniejszych zamówień. W przypadku Szwajcarii koszty wysyłki są bezpłatne dla zamówień o wartości 100 CHF lub wyższej; dla zamówień poniżej tej kwoty wymagana jest wpłata 15 CHF. W przypadku Meksyku, Argentyny, Ekwadoru, Urugwaju, Kolumbii wysyłka jest bezpłatna dla zamówień o wartości 150 € lub większej; dla zamówień poniżej tej kwoty wymagana jest wpłata 25 €. W przypadku Austrii i Nowej Zelandii koszty wysyłki są bezpłatne dla zamówień o wartości 100 € lub wyższej: dla zamówień poniżej tej kwoty wymagana jest dopłata w wysokości 10 € (może ulec zmianie).

Koszty wysyłki, jeśli są należne, będą widoczne w podsumowaniu koszyka. Wszelkie opłaty celne ponosi Klient, z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, Kanady, Szwajcarii, Meksyku, Argentyny, Ekwadoru, Urugwaju i Kolumbii, Australii, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii, Japonii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

6.7 Klient musi sprawdzić artykuły natychmiast po ich dostarczeniu, a następnie zgłosić wszelkie nieprawidłowości i/lub manipulacje i/lub uszkodzenia bezpośrednio kurierowi na dokumencie dostawy, a następnie Nomination na adres e-mail: customerservice@nomination.com.

6.8 Klient musi zgłosić brak dostawy artykułów w ciągu 8 dni od e-maila informującego o dostarczeniu zamówienia, wysyłając wiadomość na adres customerservice@nomination.com. Ma to na celu umożliwienie nam złożenia w odpowiednim czasie reklamacji u odpowiedzialnego kuriera; po upływie tego terminu przesyłkę uważa się za prawidłowo odebraną, chyba że zostanie udowodniony brak możliwości dotrzymania tego terminu z przyczyn obiektywnych. Klient powinien również zgłosić wszelkie uszkodzenia na paczkach i/lub towarach w nich zawartych poprzez wysłanie komunikatu na adres customerservice@nomination.com.

6.9 W każdym przypadku Nomination srl nie ponosi odpowiedzialności i nie jest odpowiedzialny za brakującą zawartość paczki, jeśli ta ostatnia została otrzymana idealnie zapieczętowana i wolna od ingerencji.

7. SIŁY WYŻSZE

7.1 Nomination Srl zastrzega sobie prawo do przełożenia wysyłki w przypadku wystąpienia zdarzeń siły wyższej.
W związku z tym Nomination nie ponosi odpowiedzialności w przypadku całkowitego lub częściowego niewypełnienia zobowiązań przewidzianych w niniejszej umowie, jeśli takie niewypełnienie jest spowodowane zdarzeniami siły wyższej, w tym, na przykład, lecz nie tylko, katastrofalnymi zdarzeniami naturalnymi, aktami terroryzmu, wojnami, zamieszkami ludowymi, brakiem energii elektrycznej, strajkiem generalnym pracowników, strajkami i/lub ograniczeniami połączeń kurierskich i lotniczych.

8. GWARANCJA PRODUKTU

8.1 Wszystkie produkty zakupione na stronie internetowej www.nomination.com objęte są prawną gwarancją zgodności i na wady fabryczne, które wyszły na jaw w ciągu dwóch lat od daty dostawy. Każdy produkt jest wysyłany z kartą gwarancyjną.
Klient ma prawo do bezpłatnego przywrócenia zgodności towaru poprzez naprawę lub wymianę, a jeśli te środki zaradcze zawiodą, do obniżenia ceny lub rozwiązania umowy.
Z zakresu stosowania gwarancji prawnej wyłączone są wszelkie rozbieżności, wady, usterki i/lub nieprawidłowe działanie spowodowane przypadkowymi zdarzeniami lub odpowiedzialnością klienta lub też użytkowaniem produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
Aby skorzystać z gwarancji, klient powinien przedstawić dowód daty zakupu poprzez zachowanie dowodu zapłaty.

8.2 W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady zgodności produktów zakupionych od Nomination srl w okresie obowiązywania gwarancji prawnej, Klient proszony jest o kontakt z działem obsługi klienta pod adresem e-mail customerservice@nomination.com, zgłaszając swoje dane osobowe (imię, nazwisko i adres do odbioru) oraz numer zamówienia. Firma zorganizuje odbiór towaru na własny koszt, a także nową przesyłkę.

9. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1 Zadowolenie klienta jest naszym głównym celem.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jesteś zadowolony z zakupu, masz prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu 30 dni roboczych od otrzymania zamówionych produktów. W przypadku zakupów wielokrotnych - dokonywanych w ramach tego samego zamówienia - termin ten rozpocznie się od otrzymania ostatniego produktu.

Prawo odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadku dostawy towarów wykonanych na miarę lub wyraźnie zindywidualizowanych (z wyjątkiem bransoletek z linii "Composable", których zindywidualizowanie nie wpływa na możliwość skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym punkcie). 

Ponieważ artykuły grawerowane są wykonywane na indywidualne zamówienie, nie obejmuje ich prawo do odstąpienia od umowy, bez uszczerbku dla zastosowania gwarancji prawnej za wady wynikające ze zgodności produktów z umową.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi zwrócić się o upoważnienie do zwrotu produktów za pomocą procedury zwrotu i/lub przesłać jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie na adres e-mail customerservice@nomination.com. Następnie Nomination niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną.

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał wiadomość dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy (30 dni od otrzymania zamówionych produktów).

W wyniku odstąpienia od umowy wszystkie płatności dokonane na naszą rzecz, z wyjątkiem kosztów dostawy, jeśli są należne, zostaną zwrócone Klientowi bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o odstąpieniu od umowy. Zwroty będą dokonywane przy użyciu tych samych środków płatniczych, które zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym razie Klient nie poniesie żadnych kosztów w związku z niniejszymi zwrotami.
W każdym przypadku zwrot zostanie zawieszony do czasu otrzymania towaru lub do czasu, gdy Klient udowodni, że zwrócił towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Klient jest uprzejmie proszony o zwrot produktów do Servizio Clienti WEB - Nomination Srl, Via Fratelli Bandiera 22 - 50019 Sesto Fiorentino - Italia, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w ciągu 14 dni od dnia, w którym otrzymał od Nomination komunikat zawierający numer upoważnienia do zwrotu. Termin jest zachowany, jeśli Klient zwróci towar przed upływem 14-dniowego terminu.
Ze względu na charakter produktów, Klient powinien zwrócić produkty kurierem lub ubezpieczoną przesyłką, aby w przypadku kradzieży lub zagubienia mógł otrzymać zwrot kosztów.
Koszty zwrotu produktów ponosi Klient.

Klient ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości towaru wynikające z obchodzenia się z nim w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Z Klientem skontaktuje się Dział Obsługi Klienta, jeśli jego zwrot nie będzie spełniał warunków określonych w poniższym artykule. 9.2, jak również wymienionych w Procedurze zwrotu.
W takim przypadku klient może wybrać, czy zaakceptować zmniejszenie zwrotu, o którym zostanie poinformowany, równe zmniejszeniu wartości zwracanych produktów, czy też odebrać zakupione produkty na własny koszt. W przypadku odmowy przyjęcia zwrotu produktu, Nomination zatrzymuje produkt oraz kwotę wskazaną jako zmniejszenie wartości zwracanych produktów.

9.2 Po uruchomieniu procedury zwrotu, za pomocą komunikatów, o których mowa w poprzedzającym art. 9.1, Klient otrzyma od customerservice@nomination.com pisemne potwierdzenie za pośrednictwem poczty elektronicznej zawierające numer autoryzacji zwrotu. Dokument zawierający upoważnienie do zwrotu musi być wydrukowany i dołączony do artykułu.
Jeśli to upoważnienie nie zostanie otrzymane, Nomination nie przyjmie zwrotu pod żadnym pozorem.

9.3 Przyjmuje się, że zwracany artykuł musi spełniać następujące warunki:
1. nie może być używany, noszony, myty.
2. opakowanie nie może wykazywać oznak zużycia, otarć lub zadrapań.
3. produkt musi posiadać załączoną gwarancję i zawierać wszystkie oryginalne etykiety, opakowania i akcesoria.

9.4 Nomination nie przyjmie zwracanego towaru, jeśli zwrot nie spełnia wszystkich warunków określonych w polityce zwrotów.
Oprócz powyższego należy pamiętać, że Nomination nie przyjmie zwrotów w następujących przypadkach: a) jeśli przedmiot zostanie skradziony lub zagubiony podczas zwrotu; b) jeśli przedmiot zostanie zwrócony używany lub w jakikolwiek sposób uszkodzony.

10. DANE OSOBOWE

10.1 Aby uzyskać informacje o tym, w jaki sposób i w jakim celu Twoje dane są gromadzone i wykorzystywane, prosimy o dokładne zapoznanie się z polityką prywatności opublikowaną na niniejszej stronie internetowej.

11. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA

11.1 Umowa kupna-sprzedaży zawarta na stronie internetowej www.nomination.com podlega prawu włoskiemu.

11.2 Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z interpretacji i/lub wykonania niniejszych ogólnych warunków sprzedaży oraz umowy sprzedaży właściwy jest sąd miejsca zamieszkania lub miejsca tymczasowego przebywania Klienta.

11.3 Dla wszystkich sporów dotyczących niniejszej umowy sprzedaży lub z nią związanych, które mogą powstać między stronami, można wcześniej podjąć próbę polubownego rozwiązania zgodnie z procedurą mediacyjną, która może być również aktywowana on-line, regulowaną przez przepisy Służby Rozjemczej Izby Handlowej we Florencji, zarejestrowanej w Rejestrze Organów Rozjemczych prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

12. WARUNKI

12.1 Nomination zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub uzupełnienia niniejszych ogólnych warunków sprzedaży w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany i/lub aktualizacje będą obowiązywać od dnia ich opublikowania na stronie internetowej www.nomination.com.